carregant Médicos del Mundo   ..
  lluitem amb totes les malalties, inclosa la injusticia.
  solidaritat