carregant AMPGIL   ..
  associació de mares, pares i familiars de gais i lesbianes.
  associacions