carregant Museu Picasso   ..
  per al coneixement dels anys de formació de l'artista.
  museus