carregant Depana   ..
  lliga per la defensa del patrimoni natural.
  solidaritat