carregant Esplais Catalans   ..
  associacionisme, educació en valors, activisme social i participació.
  oci i temps lliure