carregant Fundació per la Pau   ..
  per la implantació d'una cultura de la pau.
  solidaritat