carregant Aasara   ..
  ajut als nens del carrer a l'Índia.
  solidaritat