carregant Educación sin Fronteras   ..
  per a impulsar l'educació en el paďsos del tercer món.
  solidaritat