carregant Fundació Mona   ..
  treballant per al seu benestar.
  solidaritat