carregant Sevibe   ..
  conservació de cčl·lules mare.
  salut