carregant Fundació Concepció Juvanteny   ..
  per la defensa dels drets de tots els nens.
  solidaritat