carregant Crio's   ..
  sentint els seus passos.
  moda